Funktionshinderrådet (FRKL)

Funktionsrätt Kalmar läns representanter vid FRKL 2019-2022
(Funktionshinderrådet i Kalmar län)

Ordinarie/ersättare       

Vice ordf: 
Christer Andersson
0739 53 00 21
christer.larsg.andersson@gmail.com

Clearry Ruisla
0768 31 96 87
Trastgatan 25
593 42 Västervik

Arne Hertzberg
0706 53 02 01
arne@hertzberg.se

Walter Rydström
0760 21 56 76
walter.rydstrom@gmail.com

Hans Tedesjö
0490-145 87
hans.tedesjo@telia.com
0705 20 97 25                  

Sophie Eriksdotter Forsman
0703 95 66 68
ericsdotter@telia.com

Ersättare                     
Kerstin Johansson
0706 09 34 90
kaj2410@hotmail.com

Rose-Marie Arnviken Litbo      
0737 75 97 96
mia@litbo.org

Krister Ekström
0708 92 23 70
krister.h.ekstrom@gmail.com

Christina Karlsson
0706 81 80 22
christina.karlsson90@gmail.com

Lena Jönsson       
0702 98 18 69
lena511@hotmail.com

Barbro Eldhagen
0708 71 00 73
barbro.eldhagen@gmail.com