För barn om corona

Vill du veta mer om corona? 1177 har gjort en film om vad coronaviruset är, och vad du kan göra för att inte sprida smitta eller bli smittad. De har även samlat tips och länkar på sin hemsida, till exempel om vad du kan göra om du är orolig. För barn om corona.

 

Debatt: Låt inte personer med funktionsnedsättning stå tillbaka i krisen

En samhällskris av den här digniteten prövar oss alla. Men i raden av många snabba beslut som måste fattas, får inte den samlade effekten bli att rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar återkommande får stå tillbaka. Vårt gemensamma värnande om mänskliga rättigheter och allas lika värde har aldrig varit viktigare än nu, skriver Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige i ETC idag.

I spåren av pandemin prövas vårt samhälle. Vi som medborgare och medmänniskor ställs inför nya situationer vi aldrig tidigare upplevt. Både positiva och negativa nya beteendemönster uppstår. Medan vissa tömmer matbutiker och hamstrar för att skydda sig själva, hittar andra nya och innovativa lösningar i omtanke om andra. I Sverige verkar vi vara rätt följsamma till myndigheternas råd, men liksom i andra länder som upplever kris, agerar vi som enskilda människor med liknande oro och irrationella beteenden, men också med omtanke och solidaritet med andra.

Våra samhällsinstitutioner prövas också. Sjukvård, skola, omsorg och andra bärande funktioner ställs inför helt nya utmaningar och tvingas göra nya prioriteringar i ett nytt landskap där förutsättningarna ständigt förändras. Vi är övertygade om att kommuner, regioner och statliga myndigheter gör sitt yttersta för att hantera sin verksamhet och att prioriteringar för att rädda liv och hälsa alltid går först. När det uppstår hinder i regelverk för att kunna göra motiverade omprioriteringar, är det bra att de uppmärksammas och åtgärdas så att byråkrati inte står i vägen för klok handling.

Inom funktionsrättsrörelsen bär vi ändå med oss en del oroande erfarenheter från våra systerorganisationer i andra länder som tidigare drabbats av
(Läs mer)

Rekommendation av Funktionsrätt Kalmar län via Folkhälsomyndigheten:

Undvik i möjligaste mån besök på Nygatan 30 och vårt kansli! Kansliet går alltid att nå via mejlen och på telefon mellan kl 8.00-12.00  på nummer 0480-27440.

Vår rekommendation är att sammankomster ställs in tills vidare och måste man ha t ex möte så begränsa till inte fler än fem personer. Det är olyckligt i årsmötestider och enligt Regionen så behöver fortfarande organisationsbidragsansökan vara inne hos Jonas Lundgren den 20 april. Kan man ha möte via telefon så är det en lösning.

Tillsammans hjälps vi åt att begränsa Covid-19 utbrottet!

Styrelse och kansli på Funktionsrätt