Anslagstavla

Onsdagen den 16 okt kl 09.00 – 18.00 (registrering från 8.30).
Hjärnkraft Kalmar län bjuder in till:

Utbildning om konsekvenser av förvärvad Hjärnskada

Plats: Länssjukhuset, lokal: Hjärnan

Utbildningen vänder sig till dig som
arbetar med personer med förvärvad
hjärnskada eller vill veta mer om hjärnskador, till exempel personlig assistent, biståndsbedömare, personal i gruppboenden eller annan vård och omsorg, skolpersonal, anhörigkonsulenter, politiker och beslutsfattare, brukar-organisationer, personer med egen skada, närstående och andra intresserade.
Utbildningen ger en insikt i de medicinska orsakerna till den problematik många
får efter en förvärvad hjärnskada, lagstiftningen som styr personlig assistans och andra LSS-insatser samt hur det är att leva med förvärvad hjärnskada.

Övrig information 
När:  Onsdagen den 16 oktober,   kl 09.00 – 16.30  (registrering från 08.30)   

Informationsmöte 
16.45 – 18.00 
Var:  Länssjukhuset i Kalmar Lasarettsvägen 1. 

Lokal Hjärnan, Informationsmöte ”Snacka    hjärnskador” lokal Hörseln 16.45 

Pris:  900:- inkl. kaffe & lunch. 
Pris för medlem      i Hjärnkraft 450:- inkl. kaffe & lunch. 

Anmälan: Via e-post eller bifogad anmälnings-    blankett. Vi behöver din anmälan senast     den 9 oktober 2019. 

Begränsat antal     platser. Anmälan är bindande men inte     personlig. Intyg:  Mejla oss på nedanstående adress så     skickar vi utbildningsbevis. Mer info: Ring 0704-41 32 55 alt 0478-109 30,   eller mejla: per-erik.nilsson@hjarnkraft.se. 

Hitta: Buss 401 från centralstationen (står Läns-   sjukhuset på den).  

Läs mer om föreläsningen och anmälan

Njurföreningen i Kalmar Län inbjuder till kostnadsfri föreläsningsdag i Kalmar om Anhörigvård

Plats: TIC-huset i Kalmar, Trädgårdsgatan 20, våning 2, Ingång på sidan

Tema: Anhörigvård – anhöriga som stödjer sina anhöriga

Tid: Lördag den 19 oktober (2019) kl. 10:00-15:00

Kl. 10:00 Anhöriga som vårdar en anhörig. (Rosengren och Widén)

Kl. 11:00 forts – Anhörigstöd utifrån gällande lagstiftning.

Kl. 12:00 Paus. Vi bjuder på smörgåstårta, kaffe och the.

Kl. 13:00 Forskningsläget gällande anhörigvård. (Magnusson)

Kl. 14:00 Medlemsinformation från Njurföreningen.

Föreläsare
Anna-Lena Rosengren, Anhörigstödjare, Kalmar kommun

Nadja Widén, Anhörigstödjare, Kalmar kommun

Lennart Magnusson, Chef för Kunskapscentret i Kalmar

Anmäl dig senast 14 oktober (2019)

Rose-Marie Arnviken-Litbo, 0737 759796, mia@litbo.org

Christer Andersson, 0739 530021, christer.larsg.andersson@gmail.com

 

5 november kl 18.00 – 21.00Jenny Nyströmsskolan i Kalmar

Föreläsning med Jill Rogheden:
Annorlunda Perception 

– Ett annat sätt att tolka och reagera på sinnesintryck

När man har ett annat sätt att bearbeta och hantera sinnesintryck kan det påverka hela ens vardag. Det kan vara svårt att leva som alla andra eftersom man alltid måste förhålla sig till allt ifrån kläderna man bär, maten man äter till miljöerna man vistas i. Det kräver oerhört mycket energi att hela tiden utsättas för de sinnesintryck man är extra känslig för. Under stress kan alla drabbas av liknande svårigheter, men många med autism och NPF lever ständigt med detta. Eftersom det inte syns på utsidan kan det vara svårt för andra att förstå. Men det finns saker man kan göra för att underlätta. Första steget är genom ökad förståelse.

Läs mer om föreläsningen och anmälan

Föreläsningstips VÄXJÖ:

Föreläsning med Gunilla Gerland
Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen

Ur innehållet: Förstå funktionsnedsättningen. Hur gör du för att ligga steget före i stället för steget efter? Praktiska insatser: Att visa konkret, hur, när och varför. Samtalsverktyg. Arbeta med att öka självkänsla och självförtroende. Utrymme för deltagarnas frågor.

Denna föreläsningsdag ger dig möjlighet att koppla teori till praktik i två steg som ökar din professionalitet på området:

1. Koppla teori till förståelse: Vilka konsekvenser får symptomen för individen?

2. Koppla förståelse till praktik: Hur kan du förebygga, stödja och anpassa?

Kunskapen om vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för individen ger dig möjlighet att anpassa tillvaron för de personer du möter. Under föreläsningen får du både en mängd praktiska exempel som är lätta att förstå och känna igen och praktiska tips om hur du kan arbeta.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till alla som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd.

Kostnad: Personal: 1400 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

Två kaffepauser ingår. Lunch på egen hand.

Lokal: Växjö Konserthus Kongress & Konferens

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Läs mer och anmälan