Kurser

I samarbete med ABF så är följande kurser inplanerade under året 2018:

27 – 28 Januari
Årsmötesplaneringen

Styrelseutbildningen kommer hållas på Hotell Corallen i Oskarshamn, detta med Bengt-Olof Davidsson som kursledare.

26 – 27 maj
Läsa ritningar

Hotell Corallen, Oskarshamn

28 – 29 april
Nyvalda styrelseledamöter, steg 1

Hotell Corallen, Oskarshamn

5-6 maj
Hälsokurs
Ädelfors folkhögskola

29-30 september
Nyvalda styrelseledamöter, steg 2

Hotell Corallen, Oskarshamn

24-25 november
Idé- och samverkanskurs
Hotell Corallen, Oskarshamn

Under året så har Funktionsrätt medlemskonferenser/kurser inplanerade den 27 april: inför valet och en i höst med anhörigfokus, datum 16 oktober.Det är dagar med föreläsningar, aktuella diskussioner, politikermöten m m som är bra och kostnadfria för våra föreningar att delta på.

Kontakta Sara på kansliet om du har förslag på tema eller föreläsare! Det är för våra medlemmar och vad ni är intresserade av att diskutera, som vi håller dessa dagar.

Väl mött!