Kansliet

 

Vi är en resurs i samhället med 33 föreningar i samverkan.

Funktionsrätt Kalmar Län
Nygatan 30, 392 34 Kalmar
Plusgiro: 44 45 49-0
Tel: 0480-274 40 
Bankgiro: 5150-4033
Hemsida: www.funktionsrattkalmarlan.se
Org.nr: 83 24 00-87 57
E-post:

Kansliets öppettider:
måndag-fredag 08.00-12.00

Kanslischef/Webbansvarig:
Sara Cullin Rinaldo
Nygatan 30
392 34 KALMAR
Tel Fr: 0480-274 40
Direktnr: 0480-43 08 51
E-post:


Webmaster/Sociala medier:
Joakim Hammar
Nygatan 30
392 34 KALMAR
Tel Fr: 0480-274 40
E-post:

Kanslist:
Annelie Olsson 
Nygatan 30
392 34 KALMAR 
Tel Fr: 0480-274 40  
Direktnr Fr: 0480-43 08 52
E-post:


Kanslist: 
Lena Olsson
Nygatan 30 
392 34 KALMAR 
Tel Fr: 0480-274 40 
E-post:


Konferensansvarig/Kanslist: 
Lena Berglund 
Nygatan 30 
392 34  KALMAR 
Tel Fr: 0480-274 40
Direktnr Fr: 0480-43 08 56
E-post:  

Kanslist: 
Simon Runberg
Nygatan 30 
392 34 KALMAR 
Tjänstledig

Ekonomiansvarig/kassör
Nils-Allan Edman 
Björklundsg 5 A 
593 34  VÄSTERVIK 
Tel: 0490-191 38
Mobil: 070-930 09 8
E-post: