Konferens: Universell utformning i samhällsbyggnadsprocessen 16:e juni 2021

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till en förmiddag med fokus på universell utformning i samhällsbyggnadsprocessen. Genom konferensen får du kunskap om hur universell utformning kan användas för att skapa generella lösningar som fungerar för fler och som minskar behovet av individuella lösningar och kostsamma åtgärder i efterhand.

För många personer med funktionsnedsättning är den fysiska miljön avgörande för möjligheten att kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att kunna delta i samhället. Många brister i tillgängligheten finns sedan tidigare samtidigt som nya skapas vid ny- eller ombyggnation. Hur kan vi bygga ett samhälle som fungerar för så många som möjligt redan från början?

Målgrupp för dagen är tjänstepersoner, chefer och politiker inom kommun eller region som arbetar med samhällsbyggnad, tillsyn, fysisk planering och/eller enkelt avhjälpta hinder. Du som arbetar med mänskliga rättigheter, funktionshindersfrågor, social hållbarhet och/eller folkhälsofrågor är också varmt välkommen.

Konferensen genomförs digitalt förmiddagen den 16:e juni och du anmäler dig kostnadsfritt via Länsstyrelsens webbplats. Sista anmälningsdag är den 2:a juni.

Välkommen!

Vid frågor kontakta Erik Lindqvist, Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
010 – 22 44 513, erik.o.lindqvist@lansstyrelsen.se