Medlemskonferens

INBJUDAN TILL ATT VARA MED ATT PÅVERKA
Välkommen på Funktionsrätt Kalmar läns medlemskonferens med Åsa “Felix” Everbrand från Länsstyrelsen . 

Vill du på ett roligt sätt vara med att utveckla strategier för att stärka vår roll samt öka kunskapen i samhället om  möjligheter till studier och arbete, bra vård och bostäder för alla?

Boka in datumet i  höst!

När?  1 oktober
Var? Oskarshamns folkhögskola, Axel Munthesalen
Tid? Kl. 9.00-15.00
Hur? Det är av vikt att varje medlemsförening skickar minst en representant, gärna två, då det blir effektivare resultat och återkopplingen till sin förening är lättare. Ingen kostnad för medlemmar och även  reseersättning utgår.

Anmälan senast  24 september till Sara, Funktionsrätt Kalmar läns kansli på epost: sara@funktionsrattkalmarlan.se eller t nr 0480-43 08 51 el 073-0610146