Välkommen till Funktionsrätt Kalmar län!

Vi arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska ha full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden.
Läs mer

 • Tips! Folkhälsorådet bjuder in till gripande föreläsning

  Trots en svår barndom lyckades Lisbeth Pipping skapa sig ett bra liv. Om detta föreläser hon när folkhälsorådet i Mönsterås kommun bjuder in till en gratis digital föreläsning.

  Lisbeth Pipping är författare, föreläsare, beteendevetare och teckenspråkslärare. Kärlek och stålull är rubriken på föreläsningen där hon berättar om sin tuffa uppväxt. Hon fick tidigt vara mamma åt sin egen mamma som hade en lindrig utvecklingsstörning. Hennes pappa var alkoholist och försvann från familjen när hon var sex år. Det här innebar att hon fick ta ett stort ansvar för sina två yngre systrar. Barnen levde i misär, utan kärlek och med bristande omsorg.

  Men trots att Lisbeth Pipping blev vanvårdad, slagen och mobbad lyckades hon trots allt att skapa ett bra liv. I sin föreläsning berättar hon om hur hon vände sina villkor och hon framhåller bland annat vikten av att vuxna runt utsatta barn måste våga tro på barnen.

  Föreläsningen är tisdagen den 2 februari och kostar inget. För att delta behöver man en smartphone, dator eller surfplatta, och det krävs också att man anmäler sig till folkhälsosamordnaren Ambjörn Thunberg så att man kan få en länk till föreläsningen.

  I vanliga fall brukar folkhälsorådet bjuda på en föreläsning i Parkskolans aula varje år, men med pandemin blir det en digital lösning den här gången.

  https://www.barometern.se/monsteras/folkhalsoradet-bjuder-in-till-gripande-forelasning-cdb3c275/

 • Sverige behöver en mer inkluderande krisberedskap. Smer och Funktionsrätt Sverige bjuder in till tre webbinarier

  Med syfte att uppmärksamma situationen för personer med funktionsnedsättning och de etiska utmaningar som blivit synliga i samband med coronapandemin – anordnar Statens medicinsk-etiska råd, Smer och Funktionsrätt Sverige tre webbinarier den 25-27 januari 2021. Vi har ett moraliskt ansvar att under och efter en pandemi samla kunskap, stödja forskning och dra lärdomar inför framtiden. Utifrån sådan kunskap bör Sverige utveckla en mer robust beredskap och ett nationellt etiskt ramverk för beslutsfattande vid framtida pandemier. Smer och Funktionsrätt Sverige lyfter i detta gemensamma initiativ fram erfarenheterna hos personer med funktionsnedsättning under den pågående pandemin, för att dra lärdom och bidra till en framtida inkluderande krisberedskap. Välkommen med din anmälan!

  25 januari, kl. 9.30-10.30. Det akuta läget: Delaktighet, tillgänglighet och människovärde?

  Vad hände i mars-april i pandemins första och akuta fas? Upprätthölls de principer och värden som ligger till grund för vår reglering? Hur involverades funktionsrätts-/patientorganisationerna i myndigheternas och regeringens arbete i framtagandet av rekommendationer och förslag till reformer? Hur informerades personer kring de uppdaterade prioriteringsriktlinjerna inom intensivvården? Hur hanterades oron hos berörda grupper av hälso- och sjukvården? Vad kan vi lära inför framtiden? Till program och anmälan

  26 januari, kl. 9.30-10.30. Nuläget: psykisk ohälsa, etik och goda exempel

  En första och andra våg av pandemin har nu svept över Sverige. Coronapandemin har haft en negativ effekt på människors psykiska mående och personer med funktionsnedsättning har drabbats särskilt hårt. Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund har rapporterat om en ökad oro inom dessa grupper och även internationella studier påvisar en ökad psykisk ohälsa till följd av pandemin. Vad görs nu för att nå berörda grupper? Vilka insatser behövs och vad kan göras bättre?  Till program och anmälan

  27 januari, kl. 9.30-10.30. En modern inkluderande krisberedskap – erfarenheter är färskvara

  Hur involveras funktionsrättsrörelsen i utvärderingen av pandemin så att en krisberedskap kan utvecklas som inkluderar alla? Vilken statistik och vilka utvärderingar har gjorts från myndigheters sida när det gäller hur personer med funktionsnedsättning påverkats under pandemin? Hur ska man lära sig inför framtiden om man inte tar vara på den aktuella erfarenheten?  Till program och anmälan

  Medverkande:

  Mia Ahlgren, intressepolitisk utredare, Funktionsrätt Sverige

  Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet

  Rikard Bracken, generalsekreterare, Suicide zero

  Göran Collste, professor em. i tillämpad etik, Linköpings universitet, sakkunnig i Smer

  Kenneth Johansson, ordförande Smer

  Lise Lidbäck, ordförande Neuroförbundet

  Thomas Lindén, avdelningschef, Socialstyrelsen

  Monica Klasén McGrath, ansvarig kommunikation och press, Funktionsrätt Sverige

  Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk-etik, Lunds universitet, sakkunnig Smer

  Anki Sandberg, ordförande, Nationell samverkan för psykisk hälsa

  Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, sakkunnig i Smer

  Judith Timoney, ombudsman, Riksförbundet FUB

  Roshan Tofighi, intressepolitisk utredare, Funktionsrätt Sverige

  Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

  Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKR samt projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa

  Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd (Smer), www.smer.se och Funktions rätt Sverige

  Datum och tid:

  25 januari kl. 9.30-10.30

  25 januari kl 9.30-10.30

  27 januari kl 9.30-10.30

  Evenemangen är kostnadsfria.

  Kontakt

  Lotta Eriksson, huvudsekreterare Smer, 08-405 27 58

  Monica Klasén McGrath, ansvarig kommunikation och press, Funktionsrätt Sverige, 08-546 404 62

   

   

 • Freja eID kan användas för elektronisk underskrift

  Identifikation går att skaffa även om man inte har åldern eller andra orsaker.
  Det heter Freja ID plus och verkar användas av många, även yngre och personer med funktionsnedsättning. Freja eID kan användas för elektronisk underskrift direkt eller genom att stödja oberoende underskriftstjänster, exempelvis från betrodda tjänsteleverantörer.

  För underskrift av dokument, till exempel för att skapa avancerade elektroniska underskrifter, kan Freja eID enkelt integreras med olika underskriftstjänster.

  Användaren godkänner juridiskt bindande elektroniska underskrifter med PIN-kod eller biometri i Freja eID-appen.

  Läs mer på deras hemsida, direktadress nedan:
  https://e-identitet.se/auth/e-legitimation/freja-eid/

  frejaeid

 • Viktig information om Funktionsrätt Kalmar läns verksamhet våren 2021 till medlemsföreningar, andra organisationer samt samarbetspartners!

  Funktionsrätt Kalmar län följer de allmänna råden för föreningar samt råden för arbetsplatser som Folkhälsomyndigheten har. Covid-19 sprids med ökad kraft  och en viktig del i att minska smittspridningen är att hålla avstånd och ha få nära kontakter. Allmänna råden:

  För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsplatser:

  1. regelbundet tvätta händerna och använda handsprit
  2. hålla avstånd
  3. arbeta hemifrån så mycket som möjligt
  4. undvika onödiga resor, framförallt på rusningstider och använda munskydd i kollektivtrafiken
  5. informera personal och berörda av verksamheten om åtgärderna

  För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar:

  1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt
  2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

  Vi fortsätter att arbeta för att ge stöd och underlätta för medlemsföreningarna, dock på situationsanpassade sätt. Mejla oss t ex material så gör vi trycksaker och placerar i föreningens fack. Då kan ni hämta t ex på kvällar när det är tomt i våra lokaler.

  Nyhet! Medlemmar kan boka Zoom digitalmöte hos Funktionsrätt, då vi inhandlat sådan licens.

  Styrelsen har haft distansmöten sedan i vår och det fungerar väl.  Hör av er så hjälper vi er med att komma igång med digitala möten.

  Ska ni ändå träffas fysiskt, så ska det vara av nödvändiga skäl enligt rekommendationerna. Det        måste i så fall vara på kvälls- och helgtid för att minska smittspridning och undvika för många personer i lokalerna samtidigt (max 8). Det är förening som anordnar träff som är ansvarig för att följa lagen. Hör av er till Lena Berglund på 0480-43 08 56 eller nyfiket@funktionsrattkalmarlan.se för ”smakliga” beställningar!

  Funktionsrätts kansli är stängt sedan 7 januari-21. Tillgänglighetsarbetet fortsätter, fast under andra arbetsformer, och troligtvis blir årsmötet i digital form den 28 mars. Personal är vanligtvis, nåbar på telefon, mellan kl 8.00-12.00 på telefonnummer 0480-43 08 52. Om vi inte kan svara så ringer vi upp dig så snart som möjligt. Enklast att komma i kontakt med oss på kansliet, är att skicka mejl till någon av mejladresserna som följer:

  kansliet@funktionsrattkalmarlan.se Anneli, kanslist
  nyfiket@funktionsrattkalmarlan.se Lena B, kanslist och beställningar
  sara@funktionsrattkalmarlan.se Sara, kanslichef
  nils-allan@funktionsrattkalmarlan.se Nils-Allan, kassör
  joakim@funktionsrattkalmarlan.se Joakim, Hemsida/Sociala medier

  Styrelsens kontaktuppgifter och aktuell information hittar ni på vår hemsida:
  www.funktionsrättkalmarlän.se

  Ta hand om er!  Med vänliga hälsningar kansliet och styrelsen

 • 3 februari 2021 arrangerar Hjärnkraft en föreläsningsdag om rehabilitering efter förvärvad hjärnskada.

  Under dagen föreläser Sofie Wennberg som sedan 2008 har en förvärvad hjärnskada efter en taekwondo-olycka. Dessutom medverkar Per Hamid Ghatan samt Emma Bergendahl och Malin Bauer. Läs mer i programmet nedan.

  Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med personer med förvärvad hjärnskada, eller vill veta mer om hjärnskador, till exempel personlig assistent, biståndsbedömare, personal i gruppboenden eller annan vård och omsorg, skolpersonal, anhörigkonsulenter, politiker och beslutsfattare, brukarorganisationer, personer med egen skada, närstående och andra intresserade.

  Anmäl dig via länken:

  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u-BvBFRfEEuCoqO3ZPUi3qhZAmmaA_VCt1fzLMDGAuVUNlhBOFpPVjYzTExLNjRJVjNVMDJQNlVEMi4u&embed=true

  Vi behöver din anmälan senast 1 februari
  När: Onsdag den 3 februari klockan 10.00 – 16.00.
  Var: Utbildningen är digital.
  Länk till webbinariet skickas ut efter anmälan.
  Pris: 300: – per person som deltar. Medlem i Hjärnkraft 150: –
  Bli medlem genom att gå in på vår hemsida: https://hjarnkraft.se

  FÖRELÄSARE
  Sofie Wennberg
  Sofie Wennberg drabbades 2008 av en traumatisk hjärnskada. Hon fick avbryta sin läkarutbildning och hela livet ändrades. Efter många års rehabilitering ser livet inte ut som hon hade tänkt men Sofie har hittat ett ”nytt bra”.

  Föreläser om: Sofie Wennberg beskriver sin resa. Hur det hela började, vilken hjälp hon fick och inte fick. Vad som funkade och vad som inte funkade. Vilka strategier som hjälpt mest i vardag och rehabilitering. Men framför allt vill hon fokusera på hopp och berätta var hon är nu och visa att det går, kanske inte dit man i början hoppades men till ett “nytt bra”.

  Per Hamid Ghatan
  Specialist i rehabiliteringsmedicin, projektledare för forskningsprojektet RGS@Home vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala, utvecklingschef vid Bragée kliniken i Stockholm. Han har mångårig erfarenhet av rehabilitering vid hjärnskada och har doktorerat i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

  Föreläser om: rehabilitering efter förvärvad hjärnskada.

  Emma Bergendahl
  Leg. specialistarbetsterapeut. Arbetar på rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus.

  Malin Bauer
  Leg. logoped med masterexamen i logopedi med inriktning tal- och språkstörningar relaterade till neurologisk sjukdom eller skada. Arbetar på rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus.

  De föreläser om: Malin och Emma kommer att prata om teambaserad rehabilitering efter en förvärvad hjärnskada. De rehabiliteringsmedicinska frågeställningarna är ofta mycket komplexa och kan kräva ett flertal olika bedömningar av ett specialistkompetent rehabilite­ringsteam som består av flera olika yrkeskategorier. Syftet med rehabiliteringsinsatserna är att kartlägga vilka funktionsnedsättningar skadan medfört och vilken typ av insatser och träning som behövs.

  FÖR MER INFORMATION
  Läs på vår hemsida www.hjarnkraft.se
  Eller kontakta Per-Erik Nilsson, utbildningsansvarig, för mer information.
  per-erik.nilsson@hjarnkraft.se
  0704-4132 55

  Varmt välkommen!

 • 2021

  Vi är nu åter tillbaka igen på kansliet efter julledigheten! Hoppas att ni har haft en god jul och en bra nyårsledighet och har en god fortsättning på det nya året! Nu får vi se vad 2021 har att bjuda på.

 • Nominera för 2021

  Hej!

  Det är dags att börja tänka på nomineringar till Funktionsrätt Kalmar läns styrelse.
  Enligt stadgarna så är det 8 veckor innan årsmötet, senast 31 januari 2021 som era nomineringar och ev. avsägelser från uppdrag ska vara valberedningen tillhanda.

  Läs mer information om nomineringarna

  Hämta nomineringsblankett för revisor 2021
  Hämta nomineringsblankett för ordförande 2021
  Hämta nomineringsblankett för styrelseledamot 2021

  Med vänlig hälsning
  Funktionsrätt Kalmar läns kansli

 • Munskydd i kollektivtrafiken

  Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18 vardagar.

  Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre.

  I första hand är det var och ens ansvar att ha med sig eget munskydd, helst av god kvalitet, det vill säga CE-märkta. Men Folkhälsomyndigheten rekommenderar de företag som bedriver kollektivtrafik att tillhandahålla munskydd till de resenärer som inte haft möjlighet att ha med sig eget. Företagen uppmanas också att informera resenärerna om att och hur munskydd bör bäras. De rekommenderas också att planera för hur avfallet ska tas omhand.

  Det nya allmänna rådet omfattar hela landet, även om problem med trängsel i kollektivtrafiken ofta är störst i storstäderna.

  Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/munskydd-i-kollektivtrafiken-fran-den-7-januari/

 • Samverkansplattform Kalmar Län

  Funktionsrätt Kalmar län har I mars 2019 sökt projekt med Companion från Europeiska socialfonden tilldelats medel för projektet Samverkansplattform Kalmar Län.  Tanken är att utbilda informatörer i Kalmar län, kommuner, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Förfrågan om deltagande i projektet ges i första hand till föreningsmedlemmar, dock kan det finnas möjlighet för övriga att delta. Det är önskvärt med en bra bredd på föreläsare vad gäller diagnoser/funktionsnedsättningar.

  Syftet är att genom samverkan mellan idéburen och offentlig sektor stödja individer med sammansatt problematik att komma närmare arbetsmarknaden och skapa hållbara strukturer för ett långsiktigt samarbete. Inom den idéburna sektorn finns många aktörer som arbetar med inkludering av personer som står långt från arbetsmarknaden.

  Det skapar mötesplatser där personer i någon form av utanförskap kan integreras och det kan vara arbetsintegrerade sociala företag (ASF) som handleder och så småningom anställer personer som arbetsprövar. Samtidigt är rollerna mellan den offentliga och idéburna sektorn ofta oklara och kommunikationen fungerar inte alltid smärtfritt. Därför vill vi i detta projekt arbeta för att förbättra samverkan mellan den idéburna och den offentliga sektorn i arbetet med att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.

  Det ena pilotprojektet skall drivas av Funktionsrätt Kalmar län som vill ge möjligheter för sina medlemmar att arbeta som professionella föredragshållare om funktionsvariationer och tillgänglighet. Personer med funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan har idag betydligt svårare att hitta arbete än normalfungerande. Genom att Funktionsrätts medlemmar får coachning i att hålla föredrag och hitta organisationer som behöver kompetensen bidrar projektet till att personer med funktionsvariationer kommer i arbete som föredragshållare. Att få möjlighet att utföra riktiga uppdrag och få en inkomst stärker individernas självkänsla och människovärde.

  Dessutom får de organisationer som anlitar föredragshållarna kompetens om funktionsnedsättningar och tillgänglighet och blir bättre på att anpassa sina arbetsplatser till arbetstagare med funktionsvariationer. Färdigheten att informera och hålla föredrag ökar också individernas attraktivitet på arbetsmarknaden. Tillgänglighetsarbetet i samhället går sakta framåt och projektet kan bidra till öka takten. Funktionsrätt Kalmar län siktarpå att utbilda 20 personer till informatörer under projektet.

  Vi på Funktionsrätt Kalmar Län hoppas på ett givande och viktigt projekt för att öka tillgängligheten!

  Låter det spännande ? Vill du veta mer? Kanske känner du igen dig som en av projektets föredragshållare?

  Så kul!
  Kontakta Sara på kansliet på e-post:
  sara@funktionsrattkalmarlan.se
  t nr 073-0610146

   

   

 • Videomöte – Utlåning av Zoom-licens

  Vi kan nu erbjuda våra medlemsföreningar som en del av vår medlemsservice, utlåning av 1 st Zoom-licens, ta kontakt med sara@funktionsrattkalmarlan.se eller joakim@funktionsrattkalmarlan.se.

 • Oskarshamn först ut i bokprojekt för barn med funktionshinder

  Just nu håller stadsbiblioteket i Oskarshamn på att se över sin hylla med böcker för funktionshindrade.  I veckan fylldes utbudet på med en gåva från organisationen Funktionsrätt i Kalmar län.

 • Informationsbrev om nya barnböcker med funkisfokus

  Ett samarbete mellan idéburna organisationer och Biblioteksutveckling Region Kalmar län

  Presentation

  Funktionsrätt Kalmar län är länets största samarbetsorganisation med 30 medlemsföreningar. Dessa föreningars verksamheter präglas av stöd och information, gemenskap och påverkan.

  Funktionsrätt drivs av en styrelse som tar beslut kring påverkan för att försöka förbättra vård och omsorg, hjälpmedel, kollektivtrafik och tillgänglighet i vårt samhälle. Organisationens kansli bedriver också utbildningar, konferenser samt stöd och service till medlemmarna.

  Vi har just nu ett projekt tillsammans med Coompanion för att stödja personer med funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. Det heter Samverkansplattform Kalmar län. Boka gärna någon av våra föreläsare för ökad insikt om personer med funktionsnedsättnings livsvillkor!

  Funkibator förlag är ett socialt bokförlag som drivs av Funkibator ideell förening. Deras fokus är barnböcker med funkisfokus, både synliga och dolda funktionsvariationer. De arbetar även brett när det gäller inkludering och normmedvetenhet i både text och bilder i sina böcker, där inkludering/tillgänglighet kvalitetssäkras av bland annat olika etnicitet, könstillhörighet, sexuell läggning och kroppsformer etc 

  Information:
  Under våren så började Funktionsrätt arbeta kring Funkibator förlags barnböcker. Titlarna har alla funkisfokus och med det menar vi att de har innehåll för att öka förståelsen och bidra till kunskap om en bredd av funktionsnedsättningar. Genom enkla, tydliga texter och roliga bilder så ges tillgänglighetsarbetet en ”rejäl skjuts framåt”!

  Alla är olika och det är bra!

  Då Barnkonventionen blivit lag så vill vi synliggöra barn och unga lite extra i vårt organisationsarbete. Funktionsrätts styrelse kom med initiativet att köpa in och ge böckerna till de stora biblioteken i länet.

  För att Funkibators böcker ska komma fler till del så har vi på Biblioteksutveckling kompletterat så att alla tolv kommuner får ett bokpaket.

  Tillsammans hoppas vi att böckerna ska komma till glädje och nytta!

 • Film om smittspridning för personer med Intellektuell funktionsnedsättning

  Myndigheten för delaktighet har kommit ut med ett nytt nyhetsbrev – för att ta del av hela nyhetsbrevet klicka här. Det innehåller bland annat detta nedan, en information som är viktig att sprida.

  Vikten av att alla kan ta del av och förstå viktig samhällsinformation har blivit allt tydligare i och med coronapandemin.

  Vi har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksförbundet FUB tagit fram en film om smittspridning och hur skyddsutrustning fungerar riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Se den och sprid den gärna så är vi är fler som hjälps åt för att minska smittspridningen!

  Film för personer med intellektuell funktionsnedsättning om minskad smittspridning

  Här finns även annan tillgänglig information om pandemin.

  Tillgänglig information om pågående smittspridning

  Källa: https://www.mfd.se/

 • Skrivtolk vid video/telefonmöte

  RTP´s ordförande tipsar om att det går att beställa skrivtolk även vid video/telefonmöte t ex via Zoom eller Teams.

  Bild på Skrivtolning

 • SOS Alarm via sms-tjänst

  Bild på en hand som håller i en telefon

  Visste du att du som har tal- eller hörselnedsättning kan kontakta nödnumret 112 via sms-tjänsten SMS112 eller texttelefon? För att använda tjänsterna måste du vara registrerad via SOS Alarms hemsida.

  Mer om tjänsterna