Funktionsrätt – Rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor

Vi arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska ha full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden.
Läs mer

 • Webbinarium på Funktionsrättsdagen!

  På den internationella funktionsrättsdagen 3 december kl 12.00 – 13.00 (med mingel från 11.45) anordnar Funktionsrätt Sverige ett direktsänt seminarium Respekt för funktionsrätt? –  ett år senare

  Har respekten för mänskliga rättigheter ökat under 2020?
  Varmt välkommen till ett webbinarium den 3 december där du får veta hur det går i arbetet med att genomföra rättigheterna i Funktionsrättskonventionen som 2009 trädde i kraft i Sverige.

  Förra året den 3 december lanserades civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till funktionsrättskonventionen. Rapporten ”Respekt för rättigheter?” som 110 organisationer ställde sig bakom innehåller 134 rekommendationer riktade till våra beslutsfattare.

  Nu ett år senare följer vi upp! Var med och ta del av vad som hänt sen rapporten lanserades och lyssna till vad som behöver göras för att rättigheterna i konventionen ska respekteras.

  Plats: Digital direktsändning. Länk skickas ut dagen före webbinariet till de som anmält sig. Webbinariet kommer att direkttextas och teckenspråkstolkas.

  Program och medverkande:

  • Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige, inleder.
  • Statsråd Åsa Lindhagen sänder en inspelad hälsning.
  • Ola Linder, jurist vid Independent Living Institute, redogör för Funktionsrättskonventionen i Sverige
  • Vad har hänt ett år efter att rapporten ”Respekt för rättigheter?” lanserades? Representanter från funktionsrättsrörelsen berättar.
  • Vad behöver hända? Panelsamtal med riksdagsledamöterna Pia Steensland (KD) och Rikard Larsson (S) samt Carola Gunnarsson, förste vice ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

  Moderator: Madeleine Beermann

  Varmt välkommen att uppmärksamma internationella funktionsrättsdagen den 3 december med oss! Läs mer och anmäl dig via denna länk.

  Rapporten ”Respekt för rättigheter?” finns att ta del av och beställa via denna länk. Besök gärna också kampanjsidan https://respektforrattigheter.se/

 • Nya rekommendationer i regionerna Kalmar, Norrbotten och Västerbotten med anledning av Covid-19

  Idag, den 10 november, infördes lokala rekommendationer med anledning av Covid-19 i regionerna Kalmar, Norrbotten och Västerbotten.

  Funktionsrätt Kalmar län följer kontinuerligt utvecklingen av pandemin och håller fast vid den övergripande strategin om att följa myndigheternas rekommendationer, värna om våra medarbetare och föreningsmedlemmar och arbetar för att smittsäkra våra föreningslokaler och arbetsplatser.

  När lokala restriktioner, som gäller t o m 8 december, nu har införts i flera regioner uppmanar vi alla medarbetare att arbeta hemifrån om man har möjlighet.

  Funktionsrätts kansli håller fortsatt öppet för dem som inte kan arbeta hemifrån såsom för organisationen viktiga mötesfunktioner. Dock gäller att man kontaktar personalen på telefon eller mejl och i möjligaste mån undviker besök dagtid på kansliet. Kansliets öppettider är mån- fre kl 8.00-12.00 och telefonnummer är 0480-274 40 och mejl: kansliet@funktionsrattkalmarlan.se.

  Under perioden uppmanas medarbetare och föreningar att undvika fysiska möten och i första hand välja digitala verktyg såsom Zoom och Teams videomöten. Kansliet kan erbjuda hjälp med utbildning och utlån av Zoom. Hör av er om det låter intressant för er förening!

  Dock, liksom tidigare, får man boka mötesrum kvällar och helger för föreningsarbete och då själv ansvara för att säkra smittspridningen!

  Fiket erbjuder sina tjänster som vanligt och är noga med att desinficera möbler, porslin m m efter varje användning. Beställ hos Lena Berglund på nyfiket@funktionsrattkalmarlan.se.

  På webbplatsen krisinformation.se hittar du aktuell information från myndigheter om de lokala rekommendationerna.

  Ta hand om er!

  Mvh Styrelsen och kansliet

 • Uttalande taget på Funktionsrätt Sveriges ordförandemöte igår

  Hej!

  Igår hade Funktionsrätt Sverige ordförandemöte. Med anledning av situationen på landets LSS-boenden, som bland annat tas upp i Uppdrag Gransknings program ”Dicks rop på hjälp” från den 14 oktober, kom vi överens om ett gemensamt uttalande om vad vi anser behöver göras. Läs hela uttalandet här: https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/kunskapslyft-men-ocksa-skarpare-sanktioner-mot-lss-boenden-som-bryter-mot-lagen-24787

 • Idag startar kampanjen #respektförrättigheter!

  Idag går startskottet för MR-kampanjen #respektförrättigheter! Samtidigt lanseras webbplatsen www.respektforrattigheter.se Trots en lång ekonomisk tillväxt har risken för fattigdom ökat och stödet till personer med funktionsnedsättning försämrats. När samhällsbygget efter coronapandemin nu planeras är det viktigare än någonsin att utgå från rättigheter så att ingen lämnas efter. Det är dags för en ambitionshöjning.

  Bild föreställande en bok och ansikten med texten Respekt för rättigheterKampanjen tar avstamp i rapporten ”Respekt för rättigheter?”, som är en granskning av hur Sverige lever upp till FN:s funktionsrättskonvention. 110 organisationer står bakom rapporten som manar till förändring.

  ”Nu tar vi gemensamma krafttag för att bryta den negativa trenden”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Trycket behöver öka i funktionsrättsfrågorna. De berör mer än en femtedel av Sveriges befolkning och förtjänar en central plats i politiken.”
  Civilsamhället vill väcka regering, riksdag och andra makthavare som ansvarar för att FN:s funktionsrättskonvention förverkligas i Sverige. För en påminnelse behövs! Trots att konventionen varit gällande i Sverige i mer än tio år, har utvecklingen på flera centrala områden stagnerat eller gått bakåt.

  Webbplatsen www.respektforrattigheter.se är plattform för rapporten ”Respekt för rättigheter?”- som innehåller 134 konstruktiva förslag på vad det offentliga behöver göra för att förverkliga konventionen.

  ”Nu vill vi se handling utifrån våra förslag”, betonar Elisabeth Wallenius. ”Det är dags för våra makthavare att respektera rättigheter, följa sina åtaganden och ta fram en budgeterad strategisk handlingsplan för hur konventionen ska förverkligas i Sverige. Idag har vi inte ens en strategi på plats”, avslutar hon.

  Besök webbplatsen www.respektförrättigheter.se, ta del av rapporten och förslagen till förändring, sprid budskapen vidare och stötta arbetet för ett samhälle för alla!

  Läs pressmeddelandet

 • Det är dags att involvera användarna!

  En rullstolsburen datoranvändare.

  Personer med funktionsnedsättning bidrar till att göra världen till en bättre plats genom att erbjuda sin tid, kunskap och erfarenhet till företag och forskningsinstitutioner. När man involverar personer med funktionsnedsättning i att hitta nya lösningar, ställa krav och genomföra användartester så kommer resultatet i slutändan att bli mycket bättre för alla.

  Men hur kan individer delta i forskning och utvecklingsprojekt som gynnar dem själva? Det är något som vi vill ta reda på och om nödvändigt förbättra.

  Vi är med i ett projekt som är finansierat av Nordiskt Välfärdcenter och tillsammans med våra partners (Funka, FFO, KVL) kommer vi att bidra till att människor med funktionsnedsättningar kan dra nytta av att delta i alla typer av användarmedverkan.

  Ni har nu chansen att förändra framtiden och vara en del i en kulturförändring när det kommer till att involvera användarna. Om du har erfarenheter av att vara med på användartester, fokusgrupper eller liknande vill vi väldigt gärna veta mer om hur man kan förbättra den här processen. Projektet kommer genomföra en enkät och en workshop med nyckel intressenter. Planen är att det ska ske på plats i Stockholm, Sverige men under rådande omständigheter med Corona så kan det eventuellt ske online istället.

  Din åsikt är väldigt viktig för oss och det här projektet och skulle bli väldigt tacksam om du kunde vara med och bidra genom att göra din röst hörd i enkäten.

  Fyll gärna i och dela enkäten

 • Nominera för 2021

  Hej!

  Det är dags att börja tänka på nomineringar till Funktionsrätt Kalmar läns styrelse.
  Enligt stadgarna så är det 8 veckor innan årsmötet, senast 31 januari 2021 som era nomineringar och ev. avsägelser från uppdrag ska vara valberedningen tillhanda.

  Läs mer information om nomineringarna

  Hämta nomineringsblankett för revisor 2021
  Hämta nomineringsblankett för ordförande 2021
  Hämta nomineringsblankett för styrelseledamot 2021

  Med vänlig hälsning
  Funktionsrätt Kalmar läns kansli

 • Personcentrerad vård –
  ny broschyr riktad till patient- och anhörig/närstående
  organisationer
  Hej!
  Personcentrerad hälso- och sjukvård samt omsorg medför mycket positivt och därmed är något alla bör känna till. Därför har vi i Personrådet för patienter och närstående vid GPCC (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet) genom en rad workshops tagit fram ett informationsmaterial, som patient- och anhörig/närståendeorganisationer kan sprida till sina medlemmar via nyhetsbrev, webbsidor, sociala medier och dylikt.
  Bild på broschyren Personcentrerad vård

  Dagens svenska hälso- och sjukvård brister i både bemötande, samordning och patientinvolvering. Internationella undersökningar visar detta och många enskilda personer vittnar om att vården inte lyssnar på dem och att de själva måste lägga ner mycket tid och kraft på att samordna sin egen eller sina anhöriga/närståendes vård. Men det finns ett alternativ; personcentrerad vård som skulle kunna innebära stor skillnad.

  Personcentrerad vård är ett av regeringens tre centrala mål i framtidens vård

  Personcentrerad vård vinner mark i vården och har nu dessutom precis lyfts fram som ett av tre centrala mål i regeringens inriktning för en nära och tillgänglig vård. Personcentrerad vård har patientens/personens egen kapacitet och behov i fokus i partnerskap med den professionella vården, och tillsammans skriver man en hälsoplan som ska följa med genom vårdkedjan.

  Forskning visar på positiva effekter av personcentrerad vård

  Forskning från bland annat GPCC visar att personcentrerad vård gör skillnad. Främst för att patienter känner sig tryggare och nöjdare när de får en mer sammanhållen personcentrerad vård. De får också en snabbare återhämtning och slipper uppsöka vård lika ofta.

  Alla bör få höra om personcentrerad vård

  Personcentrerad hälso- och sjukvård samt omsorg är en framväxande rörelse som innebär mycket positivt och det är något som kommer att påverka dem framöver då vi alla blir patienter eller anhöriga/närstående någon eller ett flertal gånger i livet.

  Vi hoppas främst att patient- och anhörig/närståendeorganisationer ska sprida broschyren till sina medlemmar, genom att till exempel lägga ut länken till den på sina webbsidor (www.gpcc.gu.se/patient) och/eller inkludera den i PDF-format (se bifogat) i sina nyhetsbrev, medlemstidningar eller online-forum. På webbsidan (länk finns även sist i broschyren) finns även fördjupad information finns för den som önskar. Det går även att beställa tryckta broschyrer genom att kontakta administrator.gpcc@gu.se .

  Bild på Håkan HedmanHälsningar,
  Håkan Hedman, ordförande i GPCCs Personråd för patienter och närstående samt ordförande i Njurförbundet

  Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet – GPCC
  www.gpcc.gu.se
  http://www.facebook.com/gpcc.gu

  Tillsammans för en bättre vård!


  FAKTA:
  Personcentrerad vård införs redan i vissa vårdverksamheter, kommuner och regioner i Sverige, och är en central del i regeringens nya proposition för en närmare och mer tillgänglig vård som bygger på den statliga utredningen om Sveriges framtida goda och nära vård.

  LÄNK TILL BROSCHYREN OCH WEBBSIDAN: www.gpcc.gu.se/patient
  KONTAKT: Håkan Hedman hakan@famhedman.se 0707-181670
  TEXT: Texten får användas fritt.

  MER INFO: Om ni önskar regelbunden information om personcentrerad vård kan ni registrera er som mottagare av GPCCs nyhetsbrev, som utkommer c:a 2 ggr/år, genom att mejla administrator.gpcc@gu.se. Eller genom att följa GPCCs Facebook-sida: https://www.facebook.com/gpcc.gu/ .

  FOTO:  Håkan Hedman, fotograf: Jeanette Tenggren Durkan

   

 • Viktig information om verksamhet hösten 2020 till medlemsföreningar,
  andra organisationer samt samarbetspartners!

  Funktionsrätt Kalmar län följer de allmänna råden för föreningar samt råden för arbetsplatser som Folkhälsomyndigheten har. Covid-19 sprids fortfarande i flera delar av Sverige och en viktig del i att minska smittspridningen är att hålla avstånd och ha få nära kontakter.

  Allmänna råd:

  För att undvika spridning av covid-19 bör arbetsplatser:

  1. regelbundet tvätta händerna och använda handsprit
  2. hålla avstånd
  3. arbeta så mycket som möjligt hemifrån
  4. undvika onödiga resor, framförallt på rusningstider
  5. informera personal och berörda av verksamheten om åtgärderna

  För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar:

  1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt
  2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

  Självklart arbetar vi för att ge stöd och underlätta för medlemsföreningarna, dock på situationsanpassade sätt! Mejla oss t ex material så gör vi trycksaker och placerar i föreningens fack. Då kan ni hämta t ex på kvällar när det är lugnt i våra lokaler. Vi kan hjälpa er att komma igång med digitala möten. Hör bara av er!

  Vill ni träffas fysiskt så finns våra tre mötesrum till förfogande (kom ihåg att boka) och även fikabeställning. Möten rekommenderas vara på kvälls- och helgtid för att minska smittspridning och undvika för många personer i lokalerna samtidigt. Hör av er till Lena Berglund på 0480-43 08 56 eller nyfiket@funktionsrattkalmarlan.se för ”smakliga” beställningar och god service!

  Funktionsrätts personal finns att nå på telefon, 0480-274 40, eller e-post, kansliet@funktionsrattkalmarlan.se, varje vardag kl 8.00-12.00, i viss mån även eftermiddagar fram till kl 16.00. Funktionsrätts styrelse kommer att även i höst använda sig av telefonmöten för att kunna fortsätta planera och utveckla verksamheten.

  Planerad Medlemskonferens  14 okt  i Oskarshamn skjuts till framtiden.

  Rekommendationen gäller så länge som de allmänna råden gäller, i nuläget t o m den 31 dec 2020.

  Ta hand om er!

  / Med vänliga hälsningar Funktionsrätts Kalmar läns styrelse

 • Skrivtolk vid video/telefonmöte

  RTP´s ordförande tipsar om att det går att beställa skrivtolk även vid video/telefonmöte t ex via Zoom eller Teams.

  Bild på Skrivtolning

 • SOS Alarm via sms-tjänst

  Bild på en hand som håller i en telefon

  Visste du att du som har tal- eller hörselnedsättning kan kontakta nödnumret 112 via sms-tjänsten SMS112 eller texttelefon? För att använda tjänsterna måste du vara registrerad via SOS Alarms hemsida.

  Mer om tjänsterna

 • Samverkansplattform Kalmar Län

  Funktionsrätt Kalmar län har I mars 2019 sökt projekt med Companion från Europeiska socialfonden tilldelats medel för projektet Samverkansplattform Kalmar Län.  Tanken är att utbilda informatörer i Kalmar län, kommuner, arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Förfrågan om deltagande i projektet ges i första hand till föreningsmedlemmar, dock kan det finnas möjlighet för övriga att delta. Det är önskvärt med en bra bredd på föreläsare vad gäller diagnoser/funktionsnedsättningar.

  Syftet är att genom samverkan mellan idéburen och offentlig sektor stödja individer med sammansatt problematik att komma närmare arbetsmarknaden och skapa hållbara strukturer för ett långsiktigt samarbete. Inom den idéburna sektorn finns många aktörer som arbetar med inkludering av personer som står långt från arbetsmarknaden.

  Det skapar mötesplatser där personer i någon form av utanförskap kan integreras och det kan vara arbetsintegrerade sociala företag (ASF) som handleder och så småningom anställer personer som arbetsprövar. Samtidigt är rollerna mellan den offentliga och idéburna sektorn ofta oklara och kommunikationen fungerar inte alltid smärtfritt. Därför vill vi i detta projekt arbeta för att förbättra samverkan mellan den idéburna och den offentliga sektorn i arbetet med att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.

  Det ena pilotprojektet skall drivas av Funktionsrätt Kalmar län som vill ge möjligheter för sina medlemmar att arbeta som professionella föredragshållare om funktionsvariationer och tillgänglighet. Personer med funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan har idag betydligt svårare att hitta arbete än normalfungerande. Genom att Funktionsrätts medlemmar får coachning i att hålla föredrag och hitta organisationer som behöver kompetensen bidrar projektet till att personer med funktionsvariationer kommer i arbete som föredragshållare. Att få möjlighet att utföra riktiga uppdrag och få en inkomst stärker individernas självkänsla och människovärde.

  Dessutom får de organisationer som anlitar föredragshållarna kompetens om funktionsnedsättningar och tillgänglighet och blir bättre på att anpassa sina arbetsplatser till arbetstagare med funktionsvariationer. Färdigheten att informera och hålla föredrag ökar också individernas attraktivitet på arbetsmarknaden. Tillgänglighetsarbetet i samhället går sakta framåt och projektet kan bidra till öka takten. Funktionsrätt Kalmar län siktarpå att utbilda 20 personer till informatörer under projektet.

  Vi på Funktionsrätt Kalmar Län hoppas på ett givande och viktigt projekt för att öka tillgängligheten!

  Låter det spännande ? Vill du veta mer? Kanske känner du igen dig som en av projektets föredragshållare?

  Så kul!
  Kontakta Sara på kansliet på e-post:
  sara@funktionsrattkalmarlan.se
  t nr 073-0610146